מוטות לרולרים - הרקולס - מוצרים עם עוצמה

Products

מוטות לרולרים

Telescopic fiberglass stick for proefessional use. Removable head that can be screwed in. External Diameter: 32 mm. Internal Diameter: 24 mm. Length: 2.5 m., 5 m. Telescopic metal plastic coated stick, with a removable head that can be screwed in. External Diameter: 25 mm. Internal Diameter: 22 mm. TEXT HIDDEN האם הטקסט באדום מיותר ?? ….and removable. External diameter: 32 mm. Internal diameter: 25 mm. Length: 2.5 m., 5 m. Telescopic Packaging l., 1 liter and 1 gallon.

SKU 533/534/652/597 Category